Quote Cruijff: Aparte sportminister is hard nodig

“Als ik terugkijk op het afgelopen sportjaar, dan wordt alleen maar bevestigd wat ik al vaker heb aangegeven: De Nederlandse sport is hard toe aan een sportminister. Aan iemand die honderd procent voor de sport gaat, autoriteit heeft, de sport begrijpt en vanuit die kennis beleid voert. Minister Schippers heeft te veel andere zaken aan haar hoofd om dit goed te doen. Dat is de realiteit en de sport heeft daar veel last van. Daarom hoop ik dat premier Rutte het lef heeft om hier verandering in te brengen. Door iemand te benoemen, die dit werk uit handen van de minister kan nemen. Er is al veel tijd verloren gegaan.”

Was getekend: Johan Cruijff

Noot van de redactie: Het Nederlandse sporticoon Johan Cruijff pleit bij het begin van het nieuwe jaar voor de aanstelling van een sportminister. Edith Schippers is momenteel minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vraag rijst of één minister voor zoveel onderwerpen wel afdoende is. Was er met een aparte sportminister niet allang duidelijkheid geweest in moeilijke sportdossiers, zoals de omgang met matchfixing en kinderhandel? Cruijff denkt van wel.