IOC-lid Eurlings krijgt erebaan met hoog PR-gehalte

Op dinsdag 10 september werd in het Argentijnse Buenos Aires Camiel Eurlings als eerste Limburger ooit benoemd tot IOC-lid. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is een in het Zwitserse Lausanne gehuisveste sportorganisatie, die één keer in de vier jaar de Olympische Zomerspelen en Winterspelen organiseert.

Eurlings draagt echter tegelijkertijd als president-directeur van luchtvaartmaatschappij KLM reeds een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zijn werk als nieuw IOC-lid, waarmee hij Koning Willem-Alexander opvolgt, is echter te combineren met zijn taken bij KLM, omdat hij in principe maar een paar keer per jaar aanwezig hoeft te zijn namens het IOC. Om die reden wordt het vooral gezien als een erebaantje, en niet zozeer als een sleutelpost in de sportwereld. Zijn daadwerkelijke invloed zal niet verder reiken dan het stemrecht bij de keuze van kandidaat Olympische-speelsteden. Als hij meer wil betekenen in zijn rol als IOC-lid, dan zal hij tijd vrij moeten kunnen maken om veel te lobbyen en internationale contacten moeten opdoen en onderhouden (Dagblad De Limburger, 2013, Erebaantje of sleutelpost?).

Wat opmerkelijk is met betrekking tot zijn aanstelling, is het feit dat de voorzitter van de landelijke sportkoepel NOC*NSF, André Bolhuis, eigenlijk de belangrijkste kandidaat was om Willem-Alexander op te volgen. Maar een brief van erelid en sportbestuurder Hein Verbruggen en Koning Willem-Alexander zorgde ervoor dat uiteindelijk Camiel Eurlings, min of meer tegen wil en dank, naar voren werd geschoven. Eurlings geniet bij hun de voorkeur, vanwege diens jongere leeftijd en  meer dynamische uitstraling in vergelijking met de 66-jarige Bolhuis. En niet alleen zijn langere houdbaarheidsdatum speelde een rol, maar ook de ervaring van Eurlings met het bedrijfsleven als president-directeur van KLM. Verbruggen en Willem-Alexander denken dat Eurlings met die gegevens en eigenschappen het best in staat in om de Olympische Spelen van 2028 wellicht naar Nederland te halen. De concrete profielschets waaraan Eurlings werd gespiegeld, luidt als volgt: Jong, financieel onafhankelijk, diplomatiek, teamspeler met affiniteit met zowel de publieke als de private sector, internationaal netwerker en goede kennis van Engels en Frans, maar liefst ook Spaans en/of Duits (NRC.nl, 2013, Eurlings gekozen als nieuw IOC-lid namens Nederland).

Het artikel in Dagblad de Limburger: Erebaantje of sleutelpost? Bron: Dagblad De Limburger.

Dat aftredend IOC-lid Koning Willem-Alexander en sportbestuurder Hein Verbruggen voor de toetreding van Camiel Eurlings hebben gepleit vanwege diens leeftijd, ervaring en uitstraling, heeft te maken met Public Relations. Camiel Eurlings vertegenwoordigt Nederland als sportland met bepaalde kennis over de organisatie van evenementen, en draagt daarmee sterk bij aan het imago van Nederland op dit gebied. (NOCNSF.nl, 2013, Sportparticipatie).

Tevens creëert hij persoonlijk een imago, waar zijn status als president-directeur van KLM en zijn verleden in de politiek ook een bijdrage aan hebben. De manier waarop Eurlings zelf zijn al dan niet symbolische functie wilt invullen en uitdragen, bepaalt zijn identiteit. Nederland wilt zich presenteren als een sportief land dat haar zaken organisatorisch op orde heeft, wat bepalend is voor de identiteit van Nederland als land. Ook het takenpakket van Eurlings heeft raakvlakken met PR, omdat hierin het lobbyen presenteren, vertegenwoordigen, invloed uitoefenen en verwerven van een gunstig imago van belang zijn. Een lobby van Eurlings die er in elk geval zeker gaat komen, is dat hij zich sterk gaat maken voor het behoud van hockey op de Olympische Spelen (Elsevier, 2013, Camiel Eurlings volgt Willem-Alexander op bij IOC), (Algemeen Dagblad, 2013, IOC-lid Eurlings maakt zich sterk voor hockey).

Door: Erwin Meeks