Veelgestelde vragen

Heeft u een algemene vraag voor of over VoetLicht Media? Kijk dan eerst eens bij deze Veelgestelde Vragen:

Het is in het belang van uw eigen privacy dat u bij ieder bezoek aan de website van VoetLicht Media aangeeft of u het gebruik van Cookies accepteert. Wanneer wij uw voorkeur wat betreft ons Cookies-beleid zouden opslaan, dan zou dit wellicht gebeuren door het plaatsen van extra Cookies. Dit is niet wenselijk omdat wij de privacy en veiligheid van onze bezoekers zoveel mogelijk willen garanderen. Daarom vragen wij u om per sessie aan te geven of u Cookies al dan niet accepteert.

De Redactie, het Creatieve team en het VLM-webteam werken in wisselende samenstelling aan de website. Het grootste deel van de medewerkers wordt door VoetLicht Media zelf geworven, vaak op freelancebasis, waardoor het aantal vacatures tot een minimum beperkt blijft. Open sollicitaties zijn echter altijd welkom op het adres: info@voetlichtmedia.nlVerder zijn er momenteel geen vaste stageplaatsen beschikbaar, maar wel bieden wij geïnteresseerden de kans om op een specifiek gebied ervaring op te doen binnen de online platforms van VoetLicht Media. Heeft u interesse of denkt u iets voor ons te kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Ja!, suggesties en tips zijn meer dan welkom. Onder meer voor de rubrieken op onze website vragen wij actief om de input en mening van onze lezers en websitebezoekers. Neem gerust contact op via het contactformulier en selecteer ‘Vragen & Suggesties’ als onderwerp. Indien mogelijk ontvangt u dan nog dezelfde dag een reactie of een ontvangstbevestiging.

Het contactformulier is bedoeld voor de meeste standaard contactaanvragen, en maakt het voor ons mogelijk om op zeer korte termijn uw contactaanvraag te beantwoorden. Dankzij de onderwerpselectie komt uw bericht direct op de juiste plek terecht en bent u snel geholpen. Via het info-mailadres kunt u contact opnemen voor uitgebreide vragen of problemen. Ook maakt dit adres het mogelijk om meerdere (grote) bijlagen mee te sturen en om uw e-mailbericht te schrijven in uw eigen e-mailprogramma.

Nee, momenteel zijn er geen vaste momenten waarop VLM nieuwe berichten op de website plaatst. De redactie en het VLM-webteam werken doorlopend en in wisselende samenstelling aan de website: ook in de avonduren en in het weekend. Het aanbod aan artikelen hangt af van het de beschikbaarheid aan onderwerpen, informatie en redacteuren, en is ook afhankelijk van hoe relevant het is om iets voor alle websitebezoekers te publiceren. Bepaalde mededelingen worden bijvoorbeeld alleen in de nieuwsbrief voor de leden geplaatst.

De website van VoetLicht Media is recent verhuisd naar dit nieuwe domein, waardoor het mogelijk is dat bepaalde functies of pagina’s binnen www.voetlichtmedia.nl nog niet werken zoals u dat normaal gesproken van ons gewend bent. Gedurende deze overgangsperiode vragen we daarvoor uw geduld en begrip. Neem echter gerust contact op via ons contactformulier wanneer zich specifieke technische problemen voordoen op onze website. Gelieve uw probleem of klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat het VLM-webteam u snel verder kan helpen.