Disclaimer

VoetLicht Media probeert op een zo zorgvuldig en correct mogelijke wijze informatie op te nemen en te gebruiken. Te alle tijden is deze informatie uitsluitend informerend van aard, en is VoetLicht Media op geen enkele manier aansprakelijk voor de beslissingen of schade die mogelijk op basis van informatie op deze website zijn ontstaan. VoetLicht Media kan links en verwijzingen naar overige websites bevatten, die niet onder het eigen beheer vallen, alsmede daar dan ook niet verantwoordelijk voor te zijn. Iedere verantwoordelijkheid voor andere websites dan deze wordt afgewezen. 

Eigendom:

Het logo en de bijbehorende stijlen en achtergronden van de website zijn eigendom van VoetLicht Media, en mogen niet gebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle teksten (berichten, artikelen, verslagen, interviews e.d.) op www.voetlichtmedia.nl zijn auteursrechtelijk beschermd volgens de Auteurswet. Het overnemen, kopiëren, verspreiden of vermeerderen van dit werk zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur(s) én uitgever is strafbaar.

Privacy verklaring:

VoetLicht Media hanteert diverse technieken die het gebruiksgemak van de website verhogen en deze zo interessant mogelijk maken voor onze bezoekers. De twee voornaamste en bekendste technieken die worden ingezet zijn cookies en scripts (hierna in het algemeen aangeduid als ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door de websitehouder en door eventuele derde partijen – adverteerders e.d. – die communiceren via de door u bezochte website. Het gebruik van cookies binnen de online platforms van VoetLicht Media is veilig. Er wordt door ons géén persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Lees meer over Cookies en uw privacy bij VoetLicht Media.

© VoetLicht Media 2012- 2021 | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.